#2 Skóra – oczywiste i nieoczywiste związki z naszym zdrowiem dr n. chem. Alicja Śliwowska